Top

Dlaczego stworzono E-SPF?

Dlaczego stworzono E-SPF?

Wskaźnik E-SPF idzie o krok dalej w porównaniu do istniejących standardów, ponieważ w jego kalkulacji po raz pierwszy wzięto pod uwagę ochronę przed UV odbitym od wewnętrznej strony soczewki.

 

Powszechnie stosowany do tej pory w branży optycznej wskaźnik 100% UVA/UVB nie daje pełnej informacji odnośnie poziomu ochrony przed UV przez daną soczewkę okularową. Nie bierze bowiem pod uwagę promieni UV odbitych od wewnętrznej powierzchni soczewki, które mogą stanowić do 50% całkowitej ekspozycji UV, na jaką narażone są oczy.

 

 

* Dotychczasowa informacja: „100% ochrony przed UV” dotyczy odcięcia promieni UVA i UVB, wnikających do oka przez przednią powierzchnię soczewki. Jest ona nadal aktualna , ale warto pamiętać, że nie uwzględnia promieni UV odbitych od tylnej powierzchni soczewki, które mogą stanowić do 50% całkowitej ekspozycji UV, na jaką narażone są oczy.

 

** Znaczenie promieni UV odbitych od tylnej powierzchni soczewki zostało ostatnio podkreślone (K. Citek 2008).