Top

Grupa Essilor z tytułem „Dobroczyńca Roku 2018”

W XXI edycji konkursu „Dobroczyńca Roku” wyłoniono najbardziej odpowiedzialne społecznie polskie firmy – w kategorii „Wolontariat pracowniczy” zwyciężyła Grupa Essilor, którą doceniono za prowadzony przez nią program „Zobacz Lepszą Przyszłość”. Jego celem jest wyposażenie w bezpłatne okulary potrzebujących ich podopiecznych domów dziecka w całym kraju.

 

Mirosław Nowak,  Country VP Grupy Essilor na Polskę i kraje bałtyckie

 

Akcja Grupy Essilor została doceniona zarówno przez kapitułę konkursu, która zakwalifikowała program do finału, jak i przez internautów, którzy w głosowaniu internetowym wskazali program Grupy jako najlepszy w swojej kategorii. W ramach „Zobacz Lepszą Przyszłość” ponad stu wolontariuszy Grupy Essilor przebadało w minionym roku prawie 4000 dzieci i młodzieży z 273 domów dziecka, a prawie 1000 z nich otrzymało okulary korekcyjne.

 

„Jesteśmy niezwykle dumni z tego prestiżowego wyróżnienia – tę nagrodę traktujemy jako uhonorowanie kilkunastu lat naszych działań dobroczynnych, które prowadzimy regionalnie i ogólnokrajowo, docierając do najbardziej potrzebujących”  – powiedział Mirosław Nowak, Country VP Grupy Essilor na Polskę i kraje bałtyckie, odbierając nagrodę – Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę akcję, a przede wszystkim naszym wolontariuszom, dzięki których wkładowi możemy realizować naszą misję – poprawę jakości życia poprzez poprawę widzenia”.

 

Grupa Essilor rozpoczęła program „Zobacz Lepszą Przyszłość” w styczniu 2017 roku, realizując bezpłatne badania przesiewowe wzroku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całej Polski. Do tej pory wolontariusze Grupy Essilor, koordynatorzy działań, optycy, optometryści i okuliści pojawili się w ponad 440 domach dziecka, w których zbadali wzrok we wszystkich grupach wiekowych podopiecznych tych placówek (dzieci i młodzież od 5 do 26 roku życia). Ci, u których wykryto wady, otrzymali indywidualnie dobrane okulary korekcyjne.

 

„Zobacz Lepszą Przyszłość” to jeden z wielu programów dobroczynnych prowadzonych przez Grupę Essilor. Firmy wchodzące w jej skład – Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO i Essilor Optical Laboratory Polska – działają także lokalnie, współpracując z samorządami, oraz na skalę ogólnopolską, współpracując z organizacjami dobroczynnymi, takimi jak Fundacja Przyjaciółka czy SOS Wioski Dziecięce.

 

Oprócz działań pomocowych, Grupa Essilor angażuje się również w akcje edukacyjne. Jedna z jej ostatnich inicjatyw – „Czas na Wzrok 40+” – ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat prezbiopii (starczowzroczności) wśród osób dojrzałych. Grupa jest również organizatorem konferencji branżowej – Optycznego Forum Naukowego, która umożliwia przedstawicielom świata nauki oraz optykom, optometrystom i okulistom wymianę wiedzy i doświadczeń.

 

Organizowany od 21 lat konkurs „Dobroczyńca Roku” ma na celu promocję idei społecznego zaangażowania i odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców. Przedsięwzięcie realizuje działająca od 1998 roku Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, wyróżniając w ten sposób te firmy, które w swojej działalności biznesowej kładą szczególny nacisk na swoje otoczenie i poświęcają czas oraz środki na działalność społeczną. Akademia wspiera ponadto tworzenie lokalnych organizacji filantropijnych, udziela pomocy doradczej, szkoleniowej i informacyjnej, a na pierwszym etapie ich tworzenia – także finansowej.