Top
 

Innowacje Grupy Essilor

Kluczem naszej strategii rozwoju są innowacje. Leżą one u podstaw każdego działania podejmowanego przez Grupę i przybierają różne formy, łącząc technologię i wiedzę dotyczącą różnorodnych potrzeb konsumentów.

ZDROWE WIDZENIE:
ZMIENIAJĄCY SIĘ RYNEK

Potrzeby wzrokowe wciąż się zmieniają. Dużym wyzwaniem dla naszego przemysłu jest rozwój cywilizacyjny, a w szczególności starzenie się społeczeństwa, nowe zachowania związane z cyfryzacją, wzrost znaczenia klasy średniej i zdolności zakupowych konsumentów o niskich dochodach w krajach wysoko rozwiniętych. Dzięki inwestycjom rzędu ponad 200 milionów euro każdego roku w badania i rozwój, w ciągu ostatnich 3 lat Grupa Essilor stworzyła 45% produktów dostępnych w aktualnej ofercie.

INNOWACJE
W SERCU NASZEJ MISJI

Innowacje zawsze tworzyły podwaliny strategii Grupy. Innowacyjność Essilor to  nieustanne odpowiadanie na rosnące i zmieniające się potrzeby konsumentów. W tym celu na bieżąco śledzimy postęp w nauce, współpracujemy od wielu lat z niezależnymi, czołowymi liderami świata naukowego i poszukujemy nowych talentów do naszych zespołów.

 

Zdolność do tworzenia innowacji to część naszego DNA. Opiera się na bardzo zróżnicowanej sieci, która łączy pracę zespołów Badań i Rozwoju oraz Marketingu, ekspertyzy partnerów biznesowych oraz wkład współpracujących niezależnych organizacji, instytutów badawczych, grup przemysłowych i akademii. Naszą siłą jest długoterminowe partnerstwo z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach z Vision Institute we Francji, Uniwersytetu w Montrealu w Kanadzie i Uniwersytetu Wenzhou Medical w Chinach, oraz wielu uczelni wyższych w krajach, w których zlokalizowane są nasze spółki.

 

Innowacje, by zaspokajać wszystkie potrzeby wzrokowe.

Soczewka okularowa to produkt technologiczny. Dlatego też jego ciągły rozwój jest dla nas kluczowy. Ulepszamy istniejące rozwiązania, aby zaspokajały nowe potrzeby związane z rozwojem cywilizacyjnym i zmianami stylu życia. Czynimy to poprzez rozwój nowych procesów technologicznych, tworzenie nowych kategorii produktów zaprojektowanych dla życia w cyfrowej rzeczywistości. Poprzez wzbogacanie wszystkich poziomów naszych gam produktów, od soczewek spersonalizowanych po najmniej skomplikowane soczewki, zapewniamy efektywne i dostępne dla każdego rozwiązania, które są dostosowane do specyficznych i wciąż ewoluujących potrzeb konsumentów.

ROZPOCZYNAJĄC
OD POTRZEB KONSUMENTÓW

W Grupie Essilor skupiamy się na ulepszaniu naszych produktów korygujących i chroniących wzrok oraz zapobiegających problemom wzrokowym. Aby sprostać temu wyzwaniu, działania marketingowe i innowacje są nierozerwalnie powiązane. Nasze Centra Innowacji i Technologii pracują w bezpośrednim kontakcie z naszymi rynkami. Ponadto, badacze współpracują z zespołami Marketingu i Inżynierii Globalnej Grupy  Essilor, aby szybko tworzyć innowacje dostępne dla konsumentów.

PRZEWIDUJĄC
PRZYSZŁE POTRZEBY

Wady wzroku są jednym z głównych problemów na świecie. Szacuje się, że obecna liczba 4,6 miliarda ludzi potrzebujących korekcji wzroku zwiększy się do 5 miliardów w 2020 roku. Potrzeby ewoluują, głównie w wyniku starzenia się populacji i zmiany trybu życia. Na całym świecie intensywne korzystanie z ekranów cyfrowych wpływa na pojawianie się nowych potrzeb ochrony i zapobiegania problemom wzrokowym. Ambicją Grupy Essilor jest ochrona wzroku 7,4 miliarda ludzi na świecie.

W 2017 roku po raz siódmy z rzędu Grupa Essilor znalazła się w rankingu czasopisma Forbes wśród 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie.