Top
 

JASKRA

Profilaktyka i regularne badania zmniejszają ryzyko zachorowania.

Jaskra to choroba oczu prowadząca do ślepoty. Jest to podstępna choroba, ponieważ nie powoduje bólu ani nie pogarsza widzenia dopóki nie będzie w zaawansowanym stadium. W związku z tym konieczne jest, by regularnie badać oczy u lekarza okulisty po 50. roku życia, by wykryć tę chorobę na wczesnym etapie.

CZYM JEST JASKRA?

Jaskra to wieloczynnikowa, chroniczna i postępująca neuropatia nerwu wzrokowego. Często spowodowana jest podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Choroba ta powoduje powolne ograniczanie pola widzenia od peryferii aż do centralnego widzenia w zaawansowanym stadium. Może objawiać się obniżeniem czułości na kontrast, wzrostem wrażliwości na światło i trudnościami w adaptacji do ciemności.

 

 

LECZENIE MEDYCZNE JASKRY: FARMAKOLOGICZNE LUB CHIRURGICZNE

 

Rozpoczęcie leczenia tak szybko, jak to możliwe jest kluczowe, by zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom włókien nerwowych. Istnieją skuteczne metody leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego. Jeśli dojdzie do znacznego ograniczenia pola widzenia lub obniżenia ostrości wzroku, konieczne jest stosowanie pomocy wzrokowych.