Top

Konsekwencje braku korekcji u dzieci

Konsekwencje braku korekcji u dzieci

Czy myślisz, ze wszystkie dzieci mają zdrowe oczy i dobry wzrok?

 

Pomyśl jeszcze raz, 1 na 3 rodziców nigdy nie zabrało swojego dziecka na badanie wzroku, a problemy z widzeniem mogą spowodować trudności w nauce, rozwoju i prawidłowym zachowaniu.

 

Łatwo zrozumieć, dlaczego. Wiele z nich potrzebuje okularów, ale nawet o ty mnie wie! A ponieważ wszystko, czego dzieci się uczą dociera do nich ich poprzez wzrok, są w bardzo niekorzystniej sytuacji w szkole i podczas wielu innych aktywności, gdy nie mogą widzieć dobrze.

 

Problemy z widzeniem mogą oznaczać inne problemy dla dziecka

 

Wady refrakcji, będąc najczęstszą dysfunkcją układu wzrokowego u dzieci, nie tylko obniżają jakość widzenia, ale mogą też spowalniać proces uczenia się. U młodszych dzieci naukę czytania i pisania może utrudniać zez (zarówno jawny, jak i ukryty), ponieważ dziecko widzi nieostro, nieprawidłowe jest też widzenie obuoczne. Wpływ na obniżenie zdolności uczenia się mogą mieć także nieskorygowane wady wzroku, zaburzona percepcja wzrokowa, nieprawidłowe funkcjonowanie części mózgu odpowiedzialnej za analizę i syntezę wzrokową.

 

Zaburzona percepcja wzrokowa może powodować u dzieci poważne kłopoty w rozróżnianiu, zapamiętywaniu i odtwarzaniu figur geometrycznych. Dzieci mozolnie wykonują rysunki, mają też ograniczoną wyobraźnię przestrzenną, co powoduje kłopoty we wzrokowym utrwalaniu obrazów figur. Utrudniona jest też ich orientacja na mapie. Dzieci takie na początku czytają bardzo wolno, ponieważ muszą długo koncentrować się na rozpoznawaniu kształtu liter i wyrazów podobnych graficznie do siebie. Później mylą, przestawiają i opuszczają litery, zgadują wyrazy, mają trudności z głośnym czytaniem. Robią również błędy w zapisie, mylą i przestawiają litery, opuszczają drobne elementy graficzne, znaki interpunkcyjne, mają trudności w przepisywaniu tekstu lub pisaniu z pamięci.

 

Dzieci z nierozpoznanymi wadami wzroku, zaburzeniami w ruchach gałek ocznych lub słabą konwergencją mogą być nawet błędnie zdiagnozowane, jako dyslektyczne, ponieważ u podłoża dysleksji „typu wzrokowego” leżą zaburzenia percepcji i pamięci wzrokowej powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo–ruchowej i ruchowo–przestrzennej. Pomyłkowa diagnoza w oczywisty sposób może przyczynić do opóźnień dydaktycznych dziecka.

 

Zbyt często, gdy dziecko nie widzi dobrze, jest nieprawidłowo diagnozowane jako zupełnie niezwiązane problemy z zachowaniem takie, jak ADHD (Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi). Ta błędna diagnoza może zapoczątkować łańcuch frustrujących wydarzeń zarówno dla rodziców jak i dla dziecka, od niepotrzebnych wizyt u optyka i specjalnych lekcji do wprowadzenia leków. Kiedy, tak naprawdę, właściwe rozwiązanie może być tuż przed oczyma: zwykła para okularów!