Top
 

Model innowacji otwarty na świat

Otwarty i multidyscyplinarny zespół Badań i Rozwoju Grupy Essilor odzwierciedla obecny świat – działa we współpracy i kreatywnie jako sieć, aby stymulować innowacje.

INNOWACJE RDZENIEM
NASZEJ MISJI

Innowacje napędzają strategię i wzrost Grupy. Pozwalają Essilor zapewniać rozwiązania idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb konsumentów oraz sprostać nowym wyzwaniom w zakresie ochrony wzroku. W związku z tym, że obszar badań jest ogromny, podejście naszego zespołu Badań i Rozwoju jest zarówno otwarte, jak i zdecentralizowane.

Na całym świecie nasze interdyscyplinarne zespoły – naukowcy, wynalazcy, inżynierowie patentowi, prawnicy specjalizujący się we własności intelektualnej oraz specjaliści marketingu strategicznego – współpracują ze środowiskiem akademickiem i przemysłem. Łączymy naszą pracę, badania i technologie oraz wymieniamy poglądy z organizacjami w sektorach prywatnych i publicznym.

INNOWACYJNY EKOSYSTEM

Grupa Essilor posiada 5 centrów badawczych, w tym 3 Centra Innowacji i Technologii (CI&T) zlokalizowane w USA, Francji i Singapurze. Każde CI&T skupia zespoły marketingu, R&D oraz Globalnej Inżynierii, co umożliwia opracowanie specyficznych rozwiązań potrzeb  konsumentów z danego regionu. W dodatku, każde CI&T wykształciło unikalną specjalizację i strategię, aby rozwijać innowacyjny ekosystem poprzez szukanie synergii pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi ekspertami oraz znajdowaniem grup badawczych i start-up’ów, które mogłyby wesprzeć obszar ich badań.

UZNANI PARTNERZY

Grupa Essilor nawiązała ścisłą współpracę naukową z ponad dwudziestoma uniwersytetami i publicznymi organizacjami naukowymi, w tym z Vision Institute w Paryżu, CNRS, Politechniką Ecole w Montrealu, Uniwersytetami w Szanghaju oraz w Wenzhou w Chinach itd. Grupa podjęła również wspólne przedsięwzięcia z innymi producentami, takie jak m.in. Międzynarodowe Centrum Badań Nikon-Essilor w firmie Nikon w Japonii.

 

FRANCJA: PIERWSZA KATEDRA ZAJMUJĄCA SIĘ STARZENIEM WZROKU

 

Utworzona w 2015 roku w ramach partnerstwa z Paris Vision Institute oraz Uniwersytetem Pierre’a i Marii Curie, Katedra SilverSight zajmuje się badaniami nad związkiem między problemami związanymi ze starzeniem się narządu wzroku a utratą niezależności.

 

CHINY: WALKA Z ROZWOJEM KRÓTKOWZROCZNOŚCI

 

Grupa Essilor wraz z Uniwersytetem w Wenzhou w ramach WEIRC (Wenzhou Medical University – Essilor International Research Center) bada zjawisko krótkowzroczności u dzieci. Celem naukowców jest lepsze zrozumienie tego zjawiska, aby spowolnić progresję i znaleźć czynniki predykcyjne rozwoju wady wzroku, badając grupę 1000 dzieci z obszarów miejskich i wiejskich.