Top
 

Obserwacja rynku: aby napędzać tworzenie innowacji

Historia Grupy Essilor obfituje w innowacje, które zawsze miały na celu korekcję i ochronę wzroku. Te innowacje umożliwiają Grupie dalszy postęp w realizacji swej misji poprawiania widzenia.

IDENTYFIKOWANIE PROBLEMÓW
NA PRZYSZŁOŚĆ

 

W Grupie Essilor podczas  obserwacji rynku skupiamy się na obecnych i przyszłych technologiach optycznych. Wyznaczone zespoły wyszukują zagadnienia i angażują się we wdrażanie nowych pomysłów. Są również odpowiedzialne za identyfikację nowych partnerów w zakresie badań i innowacji oraz ścisłą współpracę ze wszystkimi zespołami R&D, Marketingu i Inżynierii.

Eksperci z działów Badań i Rozwoju Essilor są zorganizowani w interdyscyplinarne zespoły, które pracują nad głównymi problemami w dziedzinie ochrony wzroku: krótkowzrocznością u dzieci (szczególnie w Azji, gdzie można zaobserwować epidemię krótkowzroczności wśród młodych pokoleń), zmieniającym się trybem życia oraz starzeniem się wzroku (np. poprzez współpracę z Vision Institute we Francji i utworzeniem dedykowanej katedry badawczej – Silversight Chair).

ZDOBYWANIE NOWYCH TERYTORIÓW

Postęp naukowy otwiera nowe obszary do namysłu i badań eksperymentalnych. Utworzony w 2007 roku w Vision Institute w Paryżu zespół Neurobiosensoryczny prowadzi badania w trzech obszarach: słabowidzenia, neuronauki związanej z widzeniem, oraz substytucji sensorycznej. Jego celem jest zrozumienie, jak nowe technologie optyczne (np. okulary rozszerzonej rzeczywistości, soczewki foto-selektywne) mogą pomóc w leczeniu chorób oczu w połączeniu z leczeniem chirurgicznym lub farmakologicznym.

CZY WIESZ, ŻE?

 

OCHRONA PRZED SZKODLIWYM ŚWIATŁEM NIEBIESKOFIOLETOWYM

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) dotyka obecnie ponad 100 milionów ludzi na świecie, a występowanie choroby zwiększa się w bardzo szybkim tempie wraz ze wzrostem długości życia. Aby zapewnić pełniejszą ochronę przed światłem niebieskofioletowym i promieniami UV – dwoma głównymi czynnikami wpływającymi na starzenie się oczu – Grupa Essilor wprowadziła w 2016 roku innowację zwaną „Eye Protect System”. Umożliwia ona zmodyfikowanie soczewki tak, aby selektywnie filtrowała światło.