Top

Raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy”

Raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy”

Boy’s club nadal w grze?

Polskie menedżerki coraz odważniej przebijają szklany sufit


Kobiety na stanowiskach kierowniczych na rynku pracy – na dwóch lub więcej etatach. Co sprawia, że rosną w siłę i realizują się równie dobrze na polu zawodowym, jak i prywatnym? Czy w XXI wieku nadal mierzą się ze stereotypami dotyczącymi ról zawodowych mężczyzn i kobiet? Na te i inne pytania odpowiada świeżo opublikowany przez Bigram i THINKTANK raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy”, którego Partnerami są firmy Essilor Polonia, JZO,JAI KUDO oraz Erbud.

Polskie menedżerki i liderki odważnie sięgają po swoje. Są wykształcone, ambitne i doskonale adaptują się do zmian. Dysponują wachlarzem cech, które predysponują je do efektywnego zarządzania projektami zarówno w domu, jak i w pracy. I – jak wynika ze zrealizowanego przez CubeResearch badania[1] – nie jest to zdanie odosobnione. 83 proc. badanych przyznało, że rola kobiet na rynku pracy rośnie. Coraz częściej docenia się ich kompetencje i kwalifikacje do pełnionych stanowisk.

Większy udział kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwami przynosi wymierne korzyści. Rzetelne wykształcenie, pracowitość, odpowiedzialność, dobra samoorganizacja, empatia – to cechy, które kobiety zazwyczaj wnoszą do swoich organizacji. Badania pokazują, że osoby o takich cechach – bez względu na płeć – podejmują skuteczniejsze decyzje i są bardziej odporne na zawirowania dzisiejszego świata, co czyni instytucje, którymi kierują lepszymi miejscami do pracy –komentuje dr Małgorzata Bonikowska, Prezes ośrodka THINKTANK. 

Zdobywają doświadczenie, są elastyczne, chcą się rozwijać

Za najistotniejsze czynniki decydujące o osiąganiu sukcesów biznesowych przez kobiety ankietowani uznali: doświadczenie (71 proc.), umiejętność adaptacji do zmian (55 proc.) oraz proaktywne zdobywanie nowych kompetencji (55 proc.).

Kobiety aktywniej niż panowie inwestują we własny rozwój, zarówno w zakresie wyksztalcenia formalnego, jak i poprzez dodatkowe szkolenia i kursy. Ma to ogromne znacznie w czasach, w których dokonuje się bezprecedensowa rewolucja technologiczna i naukowa, a wiedza zdobyta wczoraj dziś często staje się nieaktualna – zauważa Piotr Wielgomas, Prezes BIGRAM S.A. 

Według respondentów kobiety w biznesie już coraz śmielej podejmują ryzyko (54 proc.), ale przede wszystkim dużą wagę przywiązują do wykształcenia (52 proc.) i to daje im coraz większe szanse na rynku pracy.

Jednak nie tak różowo

Wielozadaniowość, ambicja, elastyczność i empatia to cechy, którymi powinien charakteryzować się dobry przywódca, leader, manager, kierownik. I mimo że prawo daje wszystkim równą pozycję na rynku pracy, a praktyka społeczna powoli odchodzi od podziałów na płeć w kontekście aktywności zawodowej i kompetencji, w wielu przypadkach kobiety nadal odczuwają dodatkowe bariery. Okazuje się, że utrwalone przez setki lat stereotypy w dalszym ciągu mają się świetnie, szczególnie w zmaskulinizowanych branżach. Nadal występują różnice w płacach pomimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej w celu ich wyrównania. Dodatkowo, większość obowiązków związanych z funkcjonowaniem rodziny w dalszym ciągu częściej spoczywa na barkach kobiet, co powoduje, że pracują na dwa etaty – w pracy i w domu. Zdecydowana większość respondentów (72 proc.) jako czynnik utrudniający awans kobiet wskazała właśnie stereotypy i społeczne przyzwyczajenie do tego, że to mężczyźni zajmują wysokie stanowiska w hierarchii zawodowej.

Myślę, że powodem niższych zarobków kobiet w stosunku do zarobków mężczyzn jest fakt, iż w najlepiej płatnych branżach kobiet nadal jest zdecydowanie mniej. Mówimy tu m.in. o branży IT, finansach czy reprezentowanej przeze mnie branży budowlanej. W tej ostatniej, w Polsce, tylko nieco ponad 7 proc. pracujących to kobiety, podczas gdy w Norwegii jest ich 35 proc. Na naszych uczelniach zaledwie 36 proc. wszystkich studentów budownictwa stanowią panie, ale w ciągu 10 lat udział kobiet na politechnikach wynosił 31 proc. Zatem ich obecność się zwiększa, choć jest to stosunkowo powolny proces. Mam jednak głęboką nadzieję, że wszystko zmierza ku dobremu – podkreśla Agnieszka Głowacka, Wiceprezes ERBUD S.A.

Kobiety na rynku pracy a pandemia

Ostatnie dwa lata pokazały, że kobiety potrafią skutecznie stawiać czoła dynamicznym zmianom i nowym wyzwaniom, pomimo konieczności łączenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi, w tym pomocy w nauce zdalnej dzieciom. Badanie THINKTANK i BIGRAM pokazuje, że kobiety-menedżerki efektywnie wykorzystują czas pandemii na rozwój swoich kompetencji zawodowych i umiejętności cyfrowych poprzez korzystanie ze szkoleń online czy poszukiwanie nowych możliwości zawodowych. 

Kobiety są doskonale merytorycznie przygotowane do pracy. Nie trzymają się kurczowo utartych schematów, odważnie się przekwalifikowują i przebranżawiają. Robią to wszystko, pracując często na dwóch lub więcej etatach – łączą niełatwe zarządzanie firmą z równie niełatwym zarządzaniem mikroprzedsiębiorstwami, jakimi są ich domy. Wierzę, że pomimo przeciwności i stereotypów, z którymi jednak w dalszym ciągu przychodzi im się mierzyć na polu zawodowym, ich pozycja w kolejnych latach będzie się umacniała, a tych barier będzie coraz mniej. Kiedy patrzę na to, jak wiele w ciągu ostatnich lat osiągnęły kobiety w branży optycznej, czuję dumę. I tej dumy z własnych dokonań życzę wszystkim paniom – komentuje Adam Mamok, Prezes Grupy Essilor Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. 

Warto dodać, że prawie połowa kobiet objętych badaniem THINKTANK i BIGRAM w ostatnich dwóch latach rozwinęła swoje kompetencje w posługiwaniu się mediami społecznościowymi, a niemal dwie piąte w obszarze cyfrowym. Kobiety mają pełną świadomość tego, że transformacja cyfrowa dzieje się tu i teraz. I mimo że pandemia okazała się trudnym doświadczeniem, polskie menedżerki – dzięki temu, że są otwarte i nie boją się nowych wyzwań – nie tylko sobie z nim poradziły, ale wychodzą z niego jeszcze silniejsze.

Raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy” zrealizowano przez CubeResearch na zlecenie Bigram i THINKTANK. Partnerami badania są firmy: Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO oraz ERBUD.

POBIERZ RAPORT


[1] Badanie „Rosnąca Siła Kobiet – Kobiety na Rynku Pracy”; CubeResearch na zlecenie Bigram i THINKTANK; n=204; Ki M; CATI i CAWI; grudzień 2021 r.