Top
 

Studium Rozwoju Biznesu Optycznego

Kurs doszkalający "Postępu Optyki Okularowej i Optometrii"

O programie

Kurs dedykowany jest czynnym zawodowo optykom okularowym, optometrystom oraz lekarzom okulistom, zajmującym się badaniami optometrycznymi.

 

Celem strategicznym kursu jest gruntowne zrewitalizowanie zarówno wiedzy ogólnej jak i wiedzy specjalistycznej oraz zweryfikowanie, często unikatowych umiejętności zawodowych słuchaczy. Program kursu, obejmujący łącznie 179 godzin zajęć, podzielony został na 4 moduły: ogólny, optyczny, optometryczny oraz prawno-biznesowy.

 

Przyjęta formuła kursu akademickiego powinna pozwolić skorzystać z tej oferty edukacyjnej szerokiej grupie osób, które z różnych, formalnych i poza formalnych przyczyn, nie mogą podnosić swoich kwalifikacji poprzez studia stacjonarne lub niestacjonarne. Uczestnictwo w nowoczesnym kształceniu ustawicznym, oferowanym przez szkołę wyższą w partnerstwie z tak uznaną firmą produkcyjną jak Essilor, musi skutkować przewagą konkurencyjną na rynku pracy, a w konsekwencji skutecznie przeciwdziałać zawodowej marginalizacji.

Zajęcia

Zajęcia w ramach Studium Rozwoju Biznesu Optycznego będą prowadzone w systemie modułowym:

 

Moduły ogólne

 • Optyka – 12h
 • Elementy anatomii i fizjologii oka – 12h
 • Prawno-etyczne aspekty zawodów optyka okularowego i optometrysty – 6h

 

Moduły optyczne

 • Optyka fizjologiczna – 18h
 • Materiały optyczne i produkty – 9h
 • Wstęp do optometrii – 18h
 • Optyka okularowa – 18h
 • Pracownia okularowa – 18h

 

Moduły optometryczne

 • Badanie refrakcji – 18h
 • Badanie optometryczne – 18h
 • Wstęp do optometrii geriatrycznej – 18h
 • Słabowidzenie – badanie i dobór pomocy wzrokowych – 18h

 

Moduły prawno biznesowe

 • Jak zarządzać nowoczesnym salonem optycznym – 6h
 • Jak sprzedawać efektywniej i zyskać zaufanie klientów – 8h
 • Techniki sprzedaży soczewek progresywnych – 6h
 • Jak osiągnąć sukces w adaptacji soczewek progresywnych – 6h
 • Podstawy prawa gospodarczego – 6h

FAQ

Gdzie będą odbywać się zajęcia?
Zajęcia odbywać się będą w laboratoriach Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii (PFWiO) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 85. W badaniach naukowych prowadzonych w PFWiO wykorzystywane są przyrządy diagnostyczne i pomiarowe najwyższej klasy, takie jak: EEG, TMS, tDCS, EyeTrackers, platforma posturo­graficzna, SOCT, USG, perymetr i inne. (http://www.pfwio.amu.edu.pl/)

 

Kto będzie prowadził zajęcia?
Zajęcia prowadzić będą zarówno pracownicy naukowi i dydaktyczni Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii – wybitni eksperci w swoich dziedzinach, których zaję­cia prezentują najwyższy światowy poziom, jak i trenerzy biznesowi, którzy przedstawią innowacyjne techniki zarzą­dzania swoim biznesem na miarę XXI wieku.

 

Jakie wymagane jest minimalne wykształcenie do przyjęcia?
Nie ma żadnych wymagań dotyczących poziomu wykształ­cenia (nie jest wymagane wykształcenie średnie).

 

Jakie umiejętności powinien mieć przyszły uczestnik studium?
Przyszły uczestnik Studium powinien posiadać umiejętności zawodowe, czyli znać czynności, które wykonuje w swojej codziennej pracy optyka, optometrysty lub lekarza okulisty.

 

Jaki dokument otrzymuje uczestnik studium po zakończeniu nauki?

Uczestnik Studium otrzymuje dwa dokumenty podpisane przez władze Uniwersytetu:
– świadectwo ukończenia Kursu – oficjalny dokument państwowy
– dyplom ukończenia Kursu

PARTNERZY: