Top
 

Wdrażanie inkluzywnych modeli biznesowych

Luka między ludźmi i dostępem do korekcji wzroku jest czasem nie do pokonania. Aby zredukować tę lukę, wdrażamy innowacyjne rozwiązania.

DOSTOSOWANIE
DO KAŻDEJ POTRZEBY

 

Większość osób na świecie, która ma problemy ze wzrokiem, nie ma dostępu do korekcji z powodu miejsca zamieszkania lub ze względów ekonomicznych. Aby dotrzeć do osób o niskich dochodach, zmieniamy podejście do warunków tworzenia produktów, wyceniania i dystrybucji. Tworzymy je w sposób zrównoważony w lokalnych organizacjach, aby umożliwić im kontynuowanie działań, by wspierać lokalne potrzeby.

 

Grupa Essilor stworzyła BoP Innovation Lab, które rozwija nowe inkluzywne modele biznesowe i działa jak inkubator, by testować nowe podejścia w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i funduszami rozwoju. BoP Innovation Lab działa ściśle z 2.5 New Vision Genetarion (2.5 NVG) Division, która jest odpowiedzialna za wdrażanie i rozwijanie modelów biznesowych, które docierają do zbyt często pomijanych konsumentów.

SZKOLENIE SPECJALISTÓW PODSTAWOWEJ OCHRONY ZDROWIA OCZU

 

Szkolenia z zakresu podstawowej ochrony wzroku są kluczowe w poprawie dostępu do dobrego widzenia. Pomagają również w generowaniu miejscowego zatrudnienia i w walce ubóstwem. Zespoły 2.5 NVG stworzyły moduły treningowe od jednodniowych, pozwalających nabyć podstawowe umiejętności w przesiewowej ocenie wzroku, do 12-miesięcznych certyfikowanych szkoleń zawodowych, w tym skupiających się na komercyjnych umiejętnościach potrzebnych w otwarciu biznesu optycznego. Moduły te zostały z powodzeniem wdrożone w Indiach, Chinach, Brazylii, Meksyku, a w toku są działania w Kambodży, Indonezji, Wietnamie, Kenii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Afryce Południowej i Malawi.

CZY WIESZ, ŻE?

INDIE


W Indiach, by dotrzeć do 500 milionów ludzi cierpiących z powodu braku korekcji, w ramach programu szkoli się młode, bezrobotne osoby z zakresu wiedzy dotyczącej założenia własnej firmy sprzedającej okulary korekcyjne.

ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE WIDZENIA

Społeczności o niskim dochodzie często nie mają gdzie uzyskać dostępu do opieki nad wzrokiem. 2.5 NVG wraz z lokalnymi partnerami, takimi jak grupy szpitalne czy organizacje non-profit, stara się stworzyć infrastrukturę np. kliniki czy specjalne autobusy zapewniające opiekę w zakresie widzenia, dzięki którym wolontariusze mogą dotrzeć do osób znajdujących się w odległych lokalizacjach. W Meksyku pomogliśmy NGO Salud Digna w utworzeniu laboratorium optycznego w celu zapewniania wysokiej jakości i dostępnych cenowo soczewek dla konsumentów o niskich dochodach. W Malawi natomiast współpracujemy z lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi, aby utworzyć centra widzenia w publicznych szpitalach.

ZOBACZ WIĘCEJ:

INNOWACJE DLA LEPSZEGO WIDZENIA

ZASADY I WARTOŚCI

MISJA