Top
 

Zasady i wartości

Dzięki nim pamiętamy o tym, że nasza działalność ma wspierać ludzi na całym świecie.

Sukces Grupy Essilor opiera się na modelu tworzenia wartości, wykreowanym na bazie zasad stosowanych przez wszystkich pracowników, a także na tradycyjnych wartościach, które towarzyszą nam od założenia naszej Grupy w 1849 roku.

ZASADY, KTÓRE KIERUJĄ
NASZĄ CODZIENNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Dążymy do tego, by być wzorcem w sposobie prowadzenia zarówno biznesu, jak i działań na rzecz społeczeństwa. Kierujemy się zaufaniem, wzajemnym szacunkiem i duchem współpracy. Te zasady są przestrzegane wszędzie, gdzie działamy, w poszanowaniu lokalnego prawa i poprzez wdrażanie wysokich standardów uwzględniających relacje międzyludzkie oraz odpowiedzialność i ostrożne korzystanie z zasobów.

Grupa Essilor

szacunek i zaufanie

Wybór Grupy Essilor jako partnera umożliwił nam ewolucję z kultury lokalnego zarządzania w zarządzanie międzynarodowe Grupy, głównie poprzez dzielenie wspólnych wartości. Prowadzimy codzienne zażyłe dyskusje i wymianę poglądów, które zawsze są otwarte i prowadzone we wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 

Karim Hajoui
Managing Director of Optiben (Maroko)

WARTOŚCI, KTÓRE KSZTAŁTUJĄ
NASZĄ KULTURĘ

Nasze wartości, przekazywane przez kolejne pokolenia pracowników, są codziennie przestrzegane na każdym poziomie działalności Grupy. Przykładowo odzwierciedlane są one w sposobie, w jaki pracujemy jako społeczność przedsiębiorców i w tym, jak ważny jest dla nas program akcji pracowniczych. Nasze wartości: wspólna praca, innowacje, szacunek i zaufanie, duch przedsiębiorczości oraz różnorodność.

REALIZOWANIE
NASZEJ MISJI

Nasze zasady i wartości zapewniały Grupie sukces przez ponad 170 lat. Są podstawą naszych osiągnięć oraz definiują naszą tożsamość. Dzisiaj nasze zasady i wartości skupiają się na realizacji misji: poprawy jakości życia poprzez poprawę widzenia. Obecne we wszystkich aspektach naszej firmy jednoczą nas i umacniają. Nasze wartości pomagają wyróżnić nas na tle konkurencji i wypełniać naszą misję.

STRATEGIA

O ESSILOR

HISTORIA