Top
 

Zobacz Lepszą Przyszłość

Program dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji
zlp-min

O programie

KOMUNIKAT ODNOŚNIE ZMIAN W REGULAMINIE I ZASAD FUNKCJONOWANIA PROGRAMU “ZOBACZ LEPSZĄ

PRZYSZŁOŚĆ” W OKRESIE OCHRONNYM

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 oraz w związku z zaleceniami najwyższych władz i służb państwowych (Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Rządu RP) o pozostawanie w domach, unikanie zgromadzeń i kontaktów międzyludzkich oraz, aby zachować  podstawowe zasady higieny w celu nierozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzamy – na mocy niniejszego komunikatu –  zmiany funkcjonowania programu  “Zobacz Lepszą Przyszłość“, a co za tym idzie i regulaminu dotyczącego tego programu (dalej: “Regulamin”).

 

Informujemy, że:

 

1. W okresie od dnia 16.03.2020 roku do odwołania (dalej: “Okres Ochronny”) zawieszamy prowadzenie przesiewowych badań wzroku w sposób, w jaki prowadzone one były dotychczas, czyli poprzez bezpośredni kontakt badającego z badanym, podczas wizyty w Placówce lub Salonie Partnera.

 

2. W okresie ochronnym program „Zobacz Lepszą Przyszłość”  będzie prowadzony w skróconej formie:

    • tym samym chcielibyśmy zachęcić do zarejestrowania podopiecznych już dziś na wizytę u lekarza okulisty
    • w panelu administracyjnym na swoim koncie w kolumnie Data wizyty u okulisty – prosimy o wprowadzenie przy każdym podopiecznym terminu badania okulistycznego
    • po uzyskaniu recepty wraz z rozstawem źrenic (PD) proszę o wprowadzenie danych w kolumnie Dane z recepty. Po dokonaniu zmian, należy kliknąć przycisk Zapisz dane z recepty.
    • Po edycji pozostałych zmian, należy kliknąć zielony przycisk Aktualizuj dane podopiecznych

 

3. Po wprowadzeniu przez Państwa terminów wizyt u lekarza okulisty wszystkich podopiecznych zgłoszonych do programu, na adres placówki, który został podany podczas rejestracji zostanie przesłany na koszt Grupy Essilor zestaw do wyboru opraw okularowych. To w żaden sposób nie koliduje z naszymi aktywnościami, a wręcz usprawni i przyspieszy cały proces.

 

4. Organizatorzy Programu będą stale monitorować sytuację epidemiologiczną w kraju, śledząc komunikaty władz i służb państwowych i na tej podstawie podejmą decyzję o tym, jak długo trwać będzie Okres Ochronny i funkcjonowanie niniejszych, specjalnych zasad  Programu “Zobacz Lepszą Przyszłość” w zakresie prawidłowego przeprowadzania  programu.

 

5. O zakończeniu trwania Okresu Ochronnego i tym samym o zakończeniu obowiązywania zasad funkcjonowania Programu opisanych w tym komunikacie, Organizatorzy poinformują niezwłocznie odrębnym komunikatem, który zostanie umieszczony na stronie https://fpmw.pl/essilor/ oraz https://grupaessilor.pl/zobacz-lepsza-przyszlosc/ i o którym wszyscy Państwo zostaniecie poinformowani mailowo.

 

ORGANIZATORZY AKCJI:

GRUPA ESSILOR & FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO

Komunikat Zobacz Lepszą Przyszłość – COVID-19

 

PROGRAMIE

Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny w skali ogólnopolskiej dobroczynny program profilaktyki wad wzroku wśród potrzebujących dzieci i młodzieży.

Głównym założeniem i celem programu Zobacz Lepszą Przyszłość jest wyposażenie w bezpłatne okulary korekcyjne dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji m.in. z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych piecz zastępczych, placówek wsparcia rodzinnego oraz stowarzyszeń wspierających dzieci z całej Polski.

Od 2017 roku z programu skorzystało 10 000 dzieci i młodzieży, a 2500 z nich Grupa Essilor przekazała bezpłatne okulary korekcyjne.

 

 

Organizatorzy i Patroni

Organizatorami programu są: Grupa Essilor Polska, fundacja  Vision for Life oraz fundacja Polki Mogą Wszystko.

Partner Strategiczny Programu: DPD Polska

Współorganizatorami programu są: Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO, Essilor Optical Laboratory Polska.

Patronami programu są: PTOO, Izoptyka, Optyka, Oko, Optyk Polski