Top
 

Zwiększanie świadomości

To, jak ważne jest zdrowe widzenie, nie jest powszechnie wiadome.. Informacje napędzają wzrost świadomości ogółu społeczeństwa.

SPOŁECZNE I EKONOMICZNE
KOSZTY SŁABEGO WIDZENIA

 

Dobry wzrok jest niezwykle istotny. Jest ważny dla naszej edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa i jakości życia. 80% informacji zdobywanych przez dzieci dociera do nich przez zmysł wzroku. Obecnie ok. 30% dzieci ma problemy ze wzrokiem. Poza tym prawie 30% ludzi w wieku produkcyjnym ma wady wzroku, co ma znaczący wydźwięk ekonomiczny i społeczny. W wielu przypadkach osoby z wadami wzroku nawet nie wiedzą, że potrzebują korekcji, ponieważ nigdy nie badali wzroku.

#ZobaczŚwiatWyraźniej

30%

OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM NIE MA DOSTĘPU DO KOREKCJI WZROKU, KTÓREJ POTRZEBUJE

#ZobaczŚwiatWyraźniej

N°1.

SŁABY WZROK JEST JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH PROBLEMÓW NA ŚWIECIE.

#ZobaczŚwiatWyraźniej

5

MILIARDÓW LUDZI BĘDZIE KRÓTKOWZROCZNYCH W 2050 ROKU

#ZobaczŚwiatWyraźniej

272

MILIARDY DOLARÓW TO ROCZNY ŚWIATOWY KOSZT UTRATY PRODUKTYWNOŚCI Z POWODU NIESKORYGOWANYCH WAD WZROKU

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI POPRZEZ
INFORMOWANIE

 

Vision Impact Institute, utworzony w 2012 roku przez Grupę Essilor i kierowany przez 5 niezależnych dyrektorów, to organizacja non-profit, która gromadzi światowe dane na temat problemów z widzeniem. Jej celem jest łączenie wyników badań i dzielenie się nimi z szeroko pojętą opinią publiczną  w celu zwiększania świadomości na temat wpływu problemu nieskorygowanych wad wzroku na gospodarkę i społeczeństwo. Obecnie strona internetowa Vision Impact Institute posiada jedną z najzasobniejszych baz danych na świecie w zakresie korekcji wzroku i zdrowia oczu.

#ZobaczŚwiatWyraźniej

4

STRONA INTERNETOWA VISION IMPACT INSTITUTE JEST DOSTĘPNA W 4 JĘZYKACH: ANGIELSKIM, CHIŃSKIM, PORTUGALSKIM I HISZPAŃSKIM

#ZobaczŚwiatWyraźniej

70

BADAŃ - ILOŚĆ NOWYCH BADAŃ OPUBLIKOWANYCH NA STRONIE VISION IMPACT INSTITUTE W 2015 ROKU

CZY WIESZ, ŻE?


W radzie nadzorczej Vision Impact Institute zasiada po jednym dyrektorze z każdego kontynentu, aby zagwarantować, że wszystkie lokalne potrzeby i oczekiwania będą wzięte pod uwagę.

ZOBACZ WIĘCEJ:

INNOWACJE DLA LEPSZEGO WIDZENIA

ZASADY I WARTOŚCI

MISJA